Спортски објекти

Општина Кисела Вода според врста на простор каде се одржуваат спортските натпревари располага со следните спортски објекти:

Затворени спортски објекти (сали)

blog

Спортска сала "Независна Македонија" Кисела Вода

Салите "Независна Македонија" и "Архиепископ Доситеј" Се изградени 2010 год. со капацитет од 500 седишта,со професионални димензии за кошарка,ракомет,мал фудбал и одбојка.

Отворени спортски објекти (стадиони,јавни мултифункционални игралишта)

blog

Фудбалски стадион Драчево


blog

Фудбалски стадион Пржино