Добродојдовте на Јавно претпријатие за

Стопанисување со спортски сали и спортски објекти

ЈП Кисела Вода КВ Скопје

За ЈП Кисела Вода КВ

ЈП Кисела Вода КВ Скопје e насочено кон современи управувачки методи преку кои спортските сали и спортските објекти на територија на Општина Кисела Вода ќе може ефикасно да се: планираат, адаптираат, изградат, изнајмат, финансираат и експлоатираат.

Основните принципите на ЈП ``Кисла Вода КВ`` се базирани на економска и спортска анализа која налага парцијално истражување и квантитативно вреднување на мисија,визија и целите во системот на спортот (степен на искористеност на капацитетите, оптимизација, економска ефикасност, заштеди, специјализација и рационализација на процесите..).

Прочитај повеќе
about

Нашите новости

Бидете во тек со сите новости во врска со јавното претпријатие на општина Кисела Вода.

Јавен повик број02/2023

21.03.2023

Јавен повик број02/2023 за пријавување на заинтересирани лица за избор на членови во управен одбор и надзорен одбор за контрола на материјално-финанси

Прочитај повеќе